Ռեակտիվ շարժում: Հրթիռային տեխնիկայի զարգացումը:

Ռեակտիվ անվանում են այն շարժումը, որը առաջանում է, երբ մարմնից անջատվում է դրա մի մասը որոշակի արագությամբ, որի հետևանքով մնացած մասը ձեռք է բերում հակառակ ուղղված արագություն:

Ի տարբերություն շարժման մյուս տեսակների ռեակտիվ շարժումը առաջանում է առանց շրջապատի մարմինների հետ փոխազդեցության:Փոխազդում են համակարգի մասերը:

Ռեակտիվ շարժիչը մի սարք է, որից մեծ արագությամբ դուրս են նետվում վառելիքի այրումից առաջացած գազերը:Դրա հետևանքով հրթիռը շարժվում է գազի հոսքի ուղղությանը հակառակ:Գազը ձեռք է բերում pգ=mգ*vգ(իմպուլս):

Հրթիռը pհ=mհ*vհ(իմպուլս) և գազերը կազմում են փակ համակարգ և համակարգի ամբողջական իմպուլսը հավասար զրոյի:

mհ*vհ+mգ*vգ=0, որտեղից՝

vհ=-mգ*vգ/mհ

1.Երկու մարմին շարժվում են իրար ընդառաջ: Առաջին մարմնի զանգվածը 2կգ է, իսկ արագությունը՝ 3մ/վ: Երկրորդ մարմնի զանգվածը 4կգ է, իսկ արագությունը՝ 2մ/վ: Որքան է այդ մարմինների համակարգի լրիվ իմպուլսը և ինչպես է այն ուղղված:

2*3=6

4*2=8

+6-8=-2

Այս երկու մարմինները ուղղված են իրար հակառակ:

2. 9գ զանգվածով և 500մ/վ արագությամբ թռչող գնդակը հարվածում է հարթ սեղանին դրված 600 գ զանգվածով չորսուին և խրվում-մնում նրա մեջ: Ինչ արագություն ձեռք կբերի չորսուն: Շփումը սեղանի և չորսուի միջև անտեսել:

500*9=4500

v=p/m

4500:600=7,5

3. Կրակելիս 3,4 գ զանգվածով գնդակն  ինքնաձիգի փողից դուրս է թռչում 900մ/վ արագությամբ: Կրակոցից անմիջապես հետո ինչ արագություն ձեռք կբերի ինքնաձիգը, եթե զինվորը նրա խզակոթն ամուր չսեղմի ուսին: Ինքնաձիգի զանգվածը 3,6 կգ է:

3,4*900=3060

3060:3,6=850

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s